GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« september 2023 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 1 gast online.

ALGEMEEN

1. Er kan in de volgende klassen worden deelgenomen:

Machines:                                                                                       Leeftijd:
• 50cc / Toppers in de dop                                                          5 t.m. 9 jaar
• 65cc                                                                                      7 t.m. 12 jaar
• 85cc                                                                                      10 t.m. 15 jaar
• 125cc jeugd                                                                            13 t.m.16 jaar
• Shorttrack ST2 vanaf                                                               15 jaar
• Shorttrack ST1 / ST3                                                                vanaf 15 jaar
• Vrijetijdsklasse                                                                         min. 3 jaar niet actief (startbewijs)
• Damesklasse                                                                           vanaf 13 jaar
• Bromfietsklasse.                                                                       vanaf 10 jaar
• Veteranenklasse                                                                       vanaf 40 jaar (aanwijzing geschiedt door bestuur)

Het bestuur van de VTBM behoudt het recht:

1. Een rijder in een andere klasse in te delen dan waarvoor hij of zij zich heeft opgegeven.
2. Maximale leeftijd voor deelname, indien niet aangegeven: geen, zolang medische goedkeuring wordtverkregen.       Maximale leeftijd, indien vastgesteld, voor deelname is peildatum 1 januari. Hiermee wordt bedoeld dat als de rijder na 1 januari van het nieuwe jaar de maximum leeftijd bereikt hij / zij voor dat jaar nog in de klasse mag deelnemen. De minimum leeftijd gaat in op de verjaardag van de deelnemer.
3. Bij onvoldoende deelname kan een klasse vervallen of bij een andere klasse worden ingedeeld. Ze worden, voor zover mogelijk, wel apart geklasseerd voor het kampioenschap.
4. Een rijder dient te beschikken over, minimaal, een geldige districtslicentie of een startlicentie afgegeven door de KNMV. Deze dient bij iedere inschrijving te worden getoond. Er zal door de VTBM geen dagstart meer worden afgegeven, met uitzondering van de klasse 50 CC, 65 CC, 85 CC en bromfietsen. Voor deze klassen is het maar eenmaal mogelijk om zonder het VTBM lidmaatschap deel te nemen.
5. Een deelnemer dient zich voor de wedstrijd in te schrijven en de volgende kosten te voldoen:. Voor alle deelnemers geldt een inschrijfgeld, ook een 2e klasse, € 15,00. Het is niet mogelijk om als niet-lid (dagstarter) aan de wedstrijd deel te nemen, met uitzondering van de klasse 50 CC, 65 CC, 85 CC en bromfietsen Voor deze klassen geldt, dat zij eenmaal als niet lid kunnen deelnemen. Wordt er een wedstrijd georganiseerd, waar rijders uit de Regio aan deel willen nemen, dan is dat mogelijk vanaf ST2 en hoger en worden als zodanig in een Regioklasse, waarbij minimaal 8 rijders in deelnemen, ingedeeld en dienen zich voor de wedstrijddag aan te melden De Regiorijders dienen minimaal in het bezit te zijn van een geldige KNMV districtslicentie. Het inschrijfgeld bedraagt voor een Regioklasse € 20,00. Deelnemers aan de bromfietsklasse zijn ook vrijgesteld van het lidmaatschap van de VTBM wel dienen zij in het bezit te zijn van minimaal een daglicentie.
6. Een lidmaatschap kost per jaar € 45,00. Het 2de en volgend gezinslid betalen € 40,00. Een extra (2e klasse rijden) bedraagt € 30,00.
7. Rijders dienen, in verband met de milieu-eisen, in het rennerskwartier onder elke motor een absorberende (min. 1 liter) en niet oliedoorlatende milieumat (afmeting 1x2 meter) te leggen. Het inspuiten van de kettingen met een smeermiddel mag niet op de baan, maar dient op de milieumat te gebeuren.

 

KLEDING EN HELM

DIT GELDT OOK VOOR DE BROMFIETS AUTOMAAT EN GESCHAKELD.

1. Helm
a. De helm dient een goede pasvorm te hebben. De helm moet voorzien zijn van een ECE keurmerk en in essentie voldoen aan het KNMV reglement.
b. Alleen helmen met als basis een materiaal uit de thermoharder categorie, verstevigd met een vezel zoals bijv. glasvezel, supervezel, carbonvezel, zijn toegestaan.
c. Alleen helmen met een kinband als retentiesysteem zijn toegestaan. Een kincup op de kinband is niet toegestaan.
d. Het gebruik van minimaal een jethelm, met een afneembare klep of kinstuk, is verplicht.
e. De helm moet in goede staat zijn en mag geen gebreken vertonen.
f. Elke niet door de fabrikant en/of zijn officiële vertegenwoordiger aangebrachte wijziging en/of verandering op of aan de helm kan een afkeuring nodig maken.
g. Vizieren en brilglazen dienen voldoende zicht te bieden en mogen niet van een versplinterend materiaal zijn.

2. Kleding:
a. Een goed gesloten lederen pak of een crosstenue bestaande uit een shirt met lange mouwen met hieronder een bodyprotector en een crossbroek, alle van een goede kwaliteit. Het is niet toegestaan de bodyprotector over het shirt te dragen.
Voor de bromfietsklassen geldt minimaal een overall van goed materiaal. Advies is om crosstenue te dragen, zoals omschreven staat. Ook een bodyprotector is verplicht. Een nekprotector / brace wordt aangeraden.
b. Crosshandschoenen.
c. Crosslaarzen.
Voor de bromfietsklassen kan worden volstaan met stevige motorlaarzen of legerkisten. Het schoeisel moet in elk geval de enkels bedekken.
d. Het dragen van een rugnummer is verplicht, ook tijdens de training. Het rugnummer moet duidelijk leesbaar zijn.

 

MOTOR EN KEURING

1. De motor of bromfiets dient zo uitgerust te zijn dat er tijdens de wedstrijd geen onderdelen los kunnen raken of scheuren. Het rijden met loszittende of gescheurde onderdelen is niet toegestaan.

2. Wielen dienen in een goede staat te zijn en geheel en goed gespaakt.

3. Voor alle klassen geldt dat de voorrem niet is toegestaan
In de bromfietsklassen dient daarnaast de verlichting, in verband met glasbreuk, verwijderd te worden. Ook trappers zijn niet toegestaan. Volstaan kan worden met stepjes.

4. Kettinggeleiders zijn verplicht.

5. De achterbanden vanaf de 125cc moeten zijn gehomologeerd. Enduro met FIM codering. (e.e.a is te vinden in technisch reglement op www.knmv.nl) De andere klassen zijn vrij in keus, echter eigen gemaakte wijzigingen aan het profiel, zijn niet toegestaan.

6. Motoren moeten voldoen aan alle bepalingen met betrekking tot de geluidseisen (max. 94Db(a)). Gemeten volgens dynamische meting KNMV / MON 7,5 meter Max. (Zoals bepaald in artikel 18 van het technisch reglement van de KNMV

7. Op de motor dienen 3 nummerborden aanwezig te zijn met goed leesbare nummers.
RAL Kleuren code Tabel.
Zwart 9005, Blauw 5010, Geel 1003, Groen 6002, Wit 9010.
Klasse                                                                                 Kleur achtergrond Kleur cijfer
50 CC                                                                                  Zwart Wit
65 CC                                                                                  Geel Zwart
Bromfiets automaat                                                              Zwart Wit
Bromfiets geschakeld                                                           Geel Zwart
85 CC                                                                                  Groen Wit
125 CC jeugd                                                                       Wit Zwart of Blauw Wit
Shorttrack ST2                                                                     Blauw Wit of Wit Zwart
Shorttrack ST1                                                                     Geel Zwart
Shorttrack ST3                                                                     Rood Wit
VT                                                                                        Rood Wit
Veteranenklasse (ST2)                                                           Blauw Wit
Damesklasse                                                                        Vrij Vrij

8. De motor dient voorzien te zijn van een goed werkende, op het stuur bevestigde, kortsluitschakelaar.Zodra de bestuurder de machine verlaat moet het kortsluitcontact de machine onmiddellijk stoppen. Hiertoe is de rechterpols van de bestuurder verbonden met het kortsluitcontact door middel van een (zo kort mogelijk) niet elastisch koord.
De plaats waar het kortsluitcontact gemonteerd dient te worden is op de rechterzijde van het stuur, zo dicht mogelijk bij de gashendel.

9. Op verzoek dient men te allen tijde de motor aan te bieden voor een keuring (controle).

10. De keurmeester(s) kan/kunnen iedere deelnemer, wiens materiaal een gevaar kan zijn voor andere deelnemers en of toeschouwers, weigeren om deel te nemen aan de training en/of wedstrijd.

11. Een bromfiets mag maximaal een cilinderinhoud hebben van 80cc. Bij het overschrijden van de cilinderinhoud wordt je uitgesloten van deelname aan de competitie.

12. Iedere motorfiets dient te voldoen aan ten hoogste de maximale cilinderinhoud eis voor de betreffende klasse zoals beschreven in het technisch reglement van de KNMV. In de klasse ST1 / ST3 dient te worden gereden met een 2-takt motor van tenminste 250cc of een 4 takt motor van tenminste 350cc. Het gebruik van een ST2 machine is dus in deze klasse niet langer toegestaan.

13. Het bestuur behoudt zich het recht voor de cilinderinhoud te laten meten indien er gerede twijfel is bij het voldoen hieraan. Bij het niet voldoen aan de gestelde max. cilinderinhoud of het niet meewerken aan de controle hiervan volgt verwijdering uit de uitslag en verliest de rijd(st)er alle behaalde kampioenschapspunten.

 

 

WEDSTRIJD

1. Een wedstrijd bestaat uit 2 of 3 manches/series; dit naar het oordeel van de wedstrijdleider. Er moeten minimaal 2 manches/series gereden worden voor een einduitslag.

2. Er worden niet meer dan 10 rijders in een manche/serie toegelaten, tenzij de baan dit toelaat.

3. Als er een starttraining geboden wordt, is het verplicht hieraan deel te nemen.

4. De serie- of manche-indeling wordt door middel van loting vastgesteld.

5. De startplaats in de series en manches worden ook door loting vastgesteld. In de finale (ook manche) mogen de rijders een startplaats uitzoeken in volgorde van puntenaantal, behaald in de voorgaande manches/series. Dus degene met de hoogste punten mag eerst, enz.. Bij een gelijk aantal punten wordt de plaats bepaald door te kijken wie een hoger aantal punten heeft gescoord. Bij manches wordt gekeken naar de laatste manche. Mocht dit nog geen oplossing bieden, dan vallen we terug op de loting. Deze startposities worden aangegeven op een bord bij het opvangcentrum en of aangewezen door de starter. U bent verplicht zijn aanwijzingen op te volgen. Voor series geldt, dat de eerste 8 rijders zich direct plaatsen in de A-finale. Vanuit de B-finale plaatsen zich nog de eerste 2 rijders voor de A-finale.

6. Starten vindt plaats door middel van een startlint, lamp of vlag.

7. Wanneer een rijder het startlint raakt of op een andere manier een valse start veroorzaakt dan krijgt hij een herkansing, maar dient met de linkerhand aan de helm te starten. De tweede maal wordt de rijder gediskwalificeerd.

8. Bij een herstart bepaald de referee of een rijder al dan niet mag starten.

9. Na het verliezen of ernstig beschadigen van onderdelen en/of kleding dient de rijder onmiddellijk de wedstrijd te staken.

10. De referee kan een rijder, die zich schuldig maakt aan ongeoorloofd, unfair of gevaarlijk rijden, uitsluiten van deelname (diskwalificeren).

11. Alleen de referee kan een wedstrijd staken.

12. Wanneer een rijder een ronde gepasseerd wordt, is hij/zij uitgesloten van punten in die manche/serie. Dit geldt niet voor de klassen 50cc, 65cc en bromfietsklasse.

13. Wanneer de eerste rijder 75% van een manche/serie heeft gereden en de wedstrijd wordt gestaakt, dan wordt de laatste passage van de finish de einduitslag. Bij eerder stopzetten van de manche / serie dient deze opnieuw verreden te worden, met uitzondering van de veroorzaker van het stilleggen.

14. Het is de rijder verboden de baanafzetting zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant met een wiel te overschrijden. Dit geld voor alle klassen muv 50cc en 65cc

15. Het opzettelijk vertragen/stilleggen van de wedstrijd kan tot diskwalificatie leiden.

16. Indien na een valpartij een medewerker van EHBO / Rode Kruis het onverantwoord acht voor een rijd(st)er de wedstrijd voort te zetten kan deze in overleg met de wedstrijdleider een startverbod opleggen.

17. Bij een tekort aan baanofficials kan het bestuur een klasse aanwijzen die voor baanofficials moet zorgen. Indien er geen aanmeldingen zijn zal het bestuur dmv loting rijders aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van een baanofficial. Bij het niet voldoen aan dit verzoek kan de rijder niet deelnemen aan de wedstrijd.

18. Vlaggencode:

RODE VLAG:
de training of heat is afgelopen of onderbroken, snelheid direct verminderen en indien mogelijk in rustig tempo doorrijden tot de uitgang van de baan of tot een door de official aangegeven plaats. Inhalen verboden.

GELE VLAG: obstakel op de baan, snelheid minderen, voorzichtig rijden en niet van positie veranderen. Dit geldt voor dat gedeelte “bocht-rechte eind” van de baan waar de vlag wordt getoond en/of waar het obstakel zich bevindt,

ZWARTE VLAG + rijnummer: direct stoppen op een verantwoorde plaats voor de rijder wiens rijnummer wordt getoond of wordt aangewezen.

GROENE VLAG: baan vrij.

GELE VLAG MET ZWART KRUIS: ingaan laatste ronde.

ZWART/WIT GEBLOKTE VLAG: finish.

 

 

PUNTENTELLING

De volgende puntentelling wordt gehanteerd:
1. De puntentelling per manche en serie is altijd vanaf 9 punten; dus nummer 1 krijgt 9 pnt., nummer 2 8 pnt., enz.
2. Voor manches (totaal aantal rijders in klasse minder dan 11*) telt de puntentelling door tot en met de finale manche. Bij gelijk eindigen na de laatst gereden manche, wint de hoogst geëindigde deelnemer uit deze laatste manche. (Doortelling van punten).
3. Als er series worden gereden, dan begint de puntentelling bij de finale weer op 0.
* Deze aantallen zijn naar beneden toe aan te passen als de referee /bestuur dit
nodig acht.

 

CLUBKAMPIOENSCHAPSPUNTEN

Voor het eindklassement (clubkampioenschap VTBM) wordt de volgende puntentelling gehanteerd: De winnaar krijgt 30 punten, de 2e 29 etc. Als er in de uitslag dagstarters staan dan worden deze punten niet doorgeschoven naar een VTBM lid. (Punten vervallen)

Aan de hand van het totaal aantal behaalde punten wordt de clubkampioen bepaald. Schrappunten zijn komen te vervallen.

TOT SLOT

1. Iedere rijder dient na de wedstrijd zijn eigen plaats in het rennerskwartier op te ruimen.

2. Protesten kunnen alleen bij de wedstrijdleider worden ingediend door de rijder zelf of begeleider van 16 jaar of ouder; dus niet bij de tijdwaarneming.

3. De volgende officials dienen aanwezig te zijn: wedstrijdleider, referee, technische keuring, EHBO of Rode Kruis, (hulp)startofficials en baanofficials, pits-official, tijdwaarneming.

4. Het is niet toegestaan in het rennerskwartier te rijden of met een draaiende motor in het rennerskwartier te lopen. Warmdraaien van een motor dient te geschieden op de eigen plaats in het rennerskwartier.

5. Deelname aan de wedstrijd is voor eigen risico en men zal de VTBM bij schade in geen geval aansprakelijk stellen. Iedere deelnemer aan een wedstrijd ziet af van het recht tot actie tegen de organisatie; de VTBM of haar officials.

6. De rijder/deelnemer is ook verantwoordelijk voor zijn helpers, begeleiders en supporter.

7. Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot boetes (minimaal € 15,00) en/ of schorsing. Afhankelijk van de ernst en het genomen risico worden alle
incidenten bij de BC van de KNMV gemeld.
Boetes moeten onmiddellijk worden voldaan anders volgt uitsluiting van deelname aan de wedstrijd.

8. Een deelnemer wordt geacht het reglement te kennen.

9. Vanaf 2013 is het gebruik van 4 takt motoren in de jeugdklassen niet langer toegestaan. De maximale cilinderinhoud voor de 125 cc Jeugd wordt dan weer 125cc.

10. Bij het vaker dan 3x bij de eerste 3 eindigen in de klasse Toppers in de Dop kan het bestuur besluiten de rijd(st)er te promoveren naar de 50cc. Hierover is geen discussie mogelijk.
 

11. De indeling van de rijders in de ST2 B groep geschied door het bestuur. In deze categorie zullen de minder ervaren / snelle ST2 rijders worden geplaats. In de kampioensstand zullen zij na de A-groep rijders geplaatst worden. Indien een rijder te snel is voor de B-groep kan het bestuur besluiten de rijder te promoveren naar de A-groep.

12. Het is de ouders / begeleiders in de Toppers in de Dop / 65 B categorie toegestaan de rijders te helpen bij de start. Tijdens de wedstrijd mogen zij op het binnenterrein aanwezig zijn mits zij minimaal 4 meter uit de binnenlijn blijven en officials niet belemmeren in het uitvoeren van de taak. In de 50cc en 65cc A is dit niet toegestaan.

13. In de fuik staan alle motoren uit. Pas na het signaal van de pitofficial of referee mogen deze gestart worden. Ook bij het verlaten van de baan worden alle motoren uitgezet.

12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de VTBM.

 

HET BESTUUR

 

 

 

 

 

 

 

 

ONVOORWAARDELIJKE VTBM STRAFFENLIJST

1. geen of onjuist rugnummer:
1e maal: Officiële waarschuwing
2e maal € 15,00
2. Rijden in het rennerskwartier:
Uitsluiting gehele wedstrijd en schorsing van min. 1 wedstrijd.
3. Te late inschrijving: € 15,00
4. Negeren aanwijzing official:
1e maal € 25,00
2e maal tijdens dezelfde racedag Uitsluiting gehele wedstrijd en schorsing van min.1 wedstrijd.
5. Unfair gedrag voor, tijdens of na de races door rijder of helper/
supporter tegenover enig persoon:
a. in woord en gebaar schorsing van min. 1 wedstrijd. Bij herhaling schorsing van min. 1jaar
b. gewelddadig/handgemeen/alle handtastelijkheden:
schorsing van min. 1 jaar.
c. betreden ladder naar refereetoren: Uitsluiting gehele wedstrijd
6. Vernielingen: Uitsluiting gehele wedstrijd en schorsing van min. 1 jaar
Betalen schade
7. Negeren prijsuitreiking uit boosheid: Schorsing van 1 wedstrijd
8. Geen millieumat, zoals
omschreven in Algemeen punt 10
onder de motor: Uitsluiting gehele wedstrijd
9. Rijden bij valse start Waarschuwing. Bij herhaling diskwalificatie van de betreffende heat en/of uitsluiting gehele wedstrijd
10. Motor voldoet niet aan geluidsnorm
1e maal Waarschuwing
2e maal Diskwalificatie betreffende heat
3e maal Uitsluiting gehele wedstrijd

Een schorsing geldt uitsluitend voor een verreden wedstrijd. Afgelaste wedstrijden kunnen dus niet in mindering worden gebracht van de schorsing.

Naast alle hierboven genoemde straffen heeft het bestuur te allen tijde de mogelijkheid een zaak te verwijzen naar de BC van de KNMV.